Contacts

Project Coordinator: Kari Seppänen

VTT Technical Research Centre of Finland

kari.seppanen@vtt.fi

 

Technical Leader: Jani Myyry

CSC – IT CENTER FOR SCIENCE

jani.myyry@csc.fi

 

Dissemination activities: Sami Lehtonen

VTT Technical Research Centre of Finland

sami.lehtonen@vtt.fi

Scroll to Top